ໄລຍະນີ້ກໍ່ຖືວ່າເປັນລະດູຂອງໝາກໄມ້ຫຼາຍໆຊະນິດ ເຊິ່ງໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍ່ມີໝາກມ່ວງລວມຢູ່ນຳ ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນອາດຈະນຳມາກິນສົ້ມ ຫຼື ເອົາໄວ້ກິນສຸກກໍ່ໄດ້ ເພາະໃນໝາກມ່ວງບໍ່ວ່າຈະດິບ ຫຼື ສຸກກໍ່ມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາມາເບິ່ງສິ່ງດີໆທີ່ໄດ້ຈາກໝາກມ່ວງກັນດີກວ່າວ່າມັນຈະດີແນວໃດ?.

 • ຊ່ວຍຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ.
 • ປ້ອງກັນພະຍາດມະເຮັງ.
 • ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກດີຂຶ້ນ.
 • ປ້ອງກັນພະຍາດຫົວໃຈ.
 • ຫຼຸດລະດັບໄຂມັນໃນຮ່າງກາຍໄດ້ດີ.
 • ຊ່ວຍບຳລຸງສະໝອງ.
 • ປິ່ນປົ່ວພະຍາດເບົາຫວານ.
 • ບຳລຸງສາຍຕາ.
 • ບຳລຸງຜິວ.
 • ປິ່ນປົ່ວເລືອດຈາງໃນແມ່ຍິງຖືພາ.
 • ຊ່ວຍເພີ່ມພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍ.
 • ໃຊ້ເປັນຢາລະບາຍອ່ອນໆໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວນກິນໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມ ເນື່ອງຈາກໝາກມ່ວງມີທາດແປ້ງຢູ່ ນຳ, ຖ້າກິນຫຼາຍກໍ່ສາມາດສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: http://news.com.la