ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ເມືອງປາກຊັນ

ເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງປາກຊັນ ມີສະມາຊິກ 4 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ

About admin11