ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂຢາເສບຕິດ ມະຕິກອງປະຊູມວິສາມັນ ເທື່ອທີ 1ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸຸດທີ IX ເລກທີ 04 . ສພ

ມະຕິກອງປະຊູມວິສາມັນ ເທື່ອທີ 1ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸຸດທີ IX ເລກທີ 04 . ສພ

About admin11