ທ່ານເຈົ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ລົງຢ້ຽມຢາມໂອ້ລົມ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ບ້ານແກ້ວແສນຄຳ

About admins14