ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແມ່ນຂະແໜງການໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາພື້ນຖານເສດ ຖະກິດຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໃຫ້ມີຄວາມໝັນຄົງ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂື້ນ ສາມາດຫຼຸດພົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ໃນປີ 2020 ຕາມທິດທາງແຜນການຂອງພັກ-ລັດວາງອອກ.       ທ່ານ ແສງອາລຸນ ແສງອາພອນ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ລາຍງານ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ່ I ວ່າ: ຈະຊຸກດັນໃຫ້ຕົວເລກການສົ່ງອອກ ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂື້ນ 26,2%, ສະເລ່ຍເພີ່ມຂື້ນປະມານ 160 ຕື້ກີບຕໍ່ປີ ໃນການສູ້ຊົນ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານດັ່ງກ່າວ ທາງພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດມາດຕາການ ແລະ ວິທີການເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົວເລກການສົ່ງອອກຂະ ຫຍາຍຕົວຕາມກໍານົດ ທີ່ວາງໄວ້ເຊັ່ນ: ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມສິນຄ້າປະເພດຕ່າງໆທີ່ມີໜໍ່ແໜງ, ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພາກທຸລະກິດ, ວິສາຫະກິດ ...

ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ກໍ່ຄືສູນກາງໄດ້ອະນຸມັນໃຫ້ນັກທຸລະກິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລົງທຶນໃນຫຼາຍກິດຈະການທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງກາຍເປັນກຳລັງ ແຮງໃນການຍູ້ດັນພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງແຂວງ ມູນຄ່າການລົງທຶນ ທັງໝົດສົກປີ 2015-2016 ບັນລຸໄດ້ປະມານ 1.846,98 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນ 31,55%.      ທ່ານ ພອນທິລາດ ສິດສາທອນ ຫົວໜ້າ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຊຸດທີ I ວ່າ: ໃນ 1 ປີຜ່ານມາສະພາບການລົງທືນມີບັນຍາກາດທີ່ດີ, ການລົງທຶນຂອງລັດ ກໍ່ເປັນໄປຕາມກອບຂອງສະພາຮັບຮອງ, ການລົງທຶນຂອງພາກທະນາຄານ ແລະ ພາກປະຊາຊົນກໍ່ມີການເພີ່ມຂື້ນ ແຕ່ອັນພົນເດັ່ນແມ່ນການລົງທຶນ ຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີຈັງວະດີຂື້ນ ມີໂຄງການສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຄ ລ ທ ຈໍານວນ 46 ໂຄງການ ມີໂຄງການທີ່ກໍາລັງສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີ 33 ໂຄງການ, ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດໂຄງການລົງທືນໃນກິດຈະການສໍາປະທານ ແລະ ກິດຈະການທົ່ວໄປໄດ້ 68 ...

ບໍ່ຢາກນອນກໍຫຼັບໄດ້ ...

5 ອັນຕະລາຍ ຈາກການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືໃນທີ່ມືດດົນເກີນໄປ ...

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ

1170800
ທັງໝົດ:ທັງໝົດ:1170800
54Dot198Dot54Dot140
Guests 10

ຄົ້ນຫາ