6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ໄດ້ 720 ກວ່າຕື້ກີບ

About admins14