2023 ບໍລິຄຳໄຊ ຈະເປັນແຂວງກຸ້ມໂຕເອງດ້ານງົບປະມານ

ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຊຸດທີ II ທີ່ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2023 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ທ່ານ ບຸນລ້ຽງ ດວງສະເພົາທອງ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງ ໄດ້ລາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການ 2023.

ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ້ງລັດ ປີ 2022 ສາມາດປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 742,65 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 89,30% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນັ້ນ ພູດສູນກາງ 431,99 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 71,96% ແລະ ພູດທ້ອງຖິ່ນ 310,65 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 134,29%, ການດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານຈາກສູນກາງ ປະຕິບັດໄດ້ 203,38 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 100% ຂອງການປີ.

ໃນປີ 2023 ໂດຍປະຕິບັດຕາມທິດຂອງລັດຖະບານ ກໍ່ຄືກະຊວງການເງິນ ແມ່ນໄດ້ມອບໃຫ້ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເປັນແຂວງກຸ້ມໂຕເອງດ້ານງົບປະມານ ທາງດ້ານລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ດ້ານລາຍຮັບພູດສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ລວມທັງໝົດ 1.154,17 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນປີ 2022 ເພີ່ມຂຶ້ນ 38,78%, ໃນນັ້ນ ລາຍຮັບພູດສູນກາງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງ 676 ຕື້ກີບ ແລະ ລາຍຮັບພູດທ້ອງຖິ່ນ 478,17 ຕື້ກີບ. ດ້ານລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 400,87 ຕື້ກີບ (ບໍ່ລວມເງິນລົງທຶນຮ່ວງປົກກະຕິ) ແລະ ດຸນດ່ຽງແຜນງົບປະມານພາຍໃນແຂວງ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ດຸນດ່ຽງໃຫ້ສູນກາງ 77,29 ຕື້ກີບ.

About admins14