ແຈ້ງການ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການຄວບຄູມ ພະຍາດໂຄວິດ 19 ຂະແໜງ ຖວທ.

CamScanner 09-20-2021 14.30.31

About admin11