ແຈ້ງການ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການຜ່ອນຜັນການຄວບຄຸມພະຍາດ ໂຄວິດ 19 ຂອງຄະນະສະເພາະກິດແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

2021.5.24.18ສພກ,ແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ 22.5 ຫາ 5.5

About Bolikhamxay Journalist