ແຈ້ງການ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການ, ປ້ອງກັນ, ຄວບຄູມ ແລະ ແກ້ໄຂ ພະຍາດໂຄວິດ 19 ສະບັບເລກທີ 34/ສພກ.ຂບຊ

About admin11