ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເປີດຂະບວນການປຸກລະດົມວັນສັກຢາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຈຳກັດພະຍາດໄຂ້ໝາກແດງໃຫຍ່ ແລະ ໜາກແດງນ້ອຍ

About admins16