ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ມີຜະລິດຕະພັນປາແດກສຳເລັດຮູບ ອອກຈຳໜ່າຍສູ່ທ້ອງຕະຫລາດ

About admins16