ເສດຖະກິດ ເມືອງປາກຊັນ ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

About admins12