ເມືອງປາກຊັນ ຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ ໃນລະດັບ 8,2%

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງເມືອງປາກຊັນ ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 8,2%, ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫຼື GDP ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2024 ໃຫ້ບັນລຸ 1.246,78 ຕື້ກີບ ຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ຫຼາຍວຽກງານທີ່ສຳຄັນ ເຊັ່ນ: ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ການຄ້າການລົງທຶນໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີຂື້ນ.

ທ່ານ ໄມຈອມ ວັນນະສານຄໍາ ເຈົ້າເມືອງປາກຊັນ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດໃນວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2020 ນີ້ວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV (2014-2019) ຂອງເມືອງປາກຊັນ ເຫັນວ່າເສດຖະກິດຂອງເມືອງມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໝັ້ນທ່ຽງ ໃນລະດັບ 7,5% ຕໍ່ປີ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນທຸ່ນທ່ຽງທຳມາຫາກິນ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງປົວແປງ ຍົກລະດັບດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ, ຄວາມທຸກຍາກຫຼຸດລົງຍັງເຫຼືອ 0,18%. ໃນປີ 2019 ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ປະຕິບັດໄດ້ 755,26 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການ ເທົ່າກັບ 76,36%, ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຂອງປະຊາກອນແມ່ນ 1.747,34 ໂດລ່າຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ, ການປ່ຽນແປງໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ໄດ້ເປັນໄປຕາມທິດທາງແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ຄື: ໃນປີ 2014 ຂະແໜງກະສິກຳ ກວມ 35% ຂອງ GDP ຮອດປີ 2019 ກວມເອົາ 39,24% ຂອງ GDP, ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ-ກໍ່ສ້າງ ກວມ 38% ຮອດປີ 2019 ກວມເອົາ 40,84% ຂອງ GDP ແລະ ຂະແໜງການບໍລິການ ກວມ 27% ຮອດປີ 2019 ກວມເອົາ 19,92% ຂອງ GDP.

ທ່ານເຈົ້າເມືອງຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ ເປົ້າໝາຍແຜນການ 5 ປີຄັ້ງ ທີ V (2019-2024) ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງເມືອງ ຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບສະເລ່ຍ 8,2% ຕໍ່ປີ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປີ 2024 ໃຫ້ບັນລຸ 1.246,78 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ໃຫ້ກວມປະມານ 35,86%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ-ກໍ່ສ້າງ 44,51% ແລະ ຂະແໜງການບໍລິການ 19,63% ຂອງ GDP, ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍປະມານ 22.424.118 ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ຫຼື ປະມານ 2.613 ໂດລາ, ເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ໃຫ້ໄດ້ 45,75 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 5% ຕໍ່ປີ, ສູມໃສ່ການປຸກລະລະດົມການລົງທຶນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃຫ້ໄດ້ປະມານ 1.594,07 ຕື້ກີບ ໃນນີ້ການລົງທຶນຂອງພາກລັດ ປະມານ 501 ຕື້ກີບ. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຈະສຸມໃສ່ການພັດທະນາວຽກງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ ຕາມທິດຫັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ ເປັນບຸລິມະສິດທໍາອິດ, ຮອງລົງມາແມ່ນການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ການບໍລິການ, ສຸມໃສ່ການຜະລິດ ເສດຖະກິດຄົວເຮືອນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖີງຕະຫຼາດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເລັ່ງໃສ່ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງທາງດ້ານເຂດເສດຖະກິດ ສົ້ນຂົວນໍ້າຂອງ ແຫ່ງທີ 5, ເຂດທ່ອງທ່ຽວອ່າງຫ້ວຍສຽດ, ຕະຫຼາດປາກຊັນໃໝ່ ແລະ ອຶ່ນໆ ໃຫ້ເປັນເງື່ອນໄຂໃນການແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍ, ການບໍລິການ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນທຸກຂົງເຂດສັງຄົມ.

About admins14 admins14