ເມືອງຄຳເກິດຮັບເງີນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການກາແດງ ມູນຄ່າ 1,470 ລ້ານກວາກີບ

About admins14