ເປີດຂະບວນການກໍ່ສ້າງທາງຮ່ອມບ້າານໂພນໄຊໃຕ້ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

About admins16