ເຈົ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານ ຢູ່ທອງມີໄຊ ເມືອງວຽງທອງ

About admins14