ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ລົງເຄືອນໄຫວຊູກຍູ້ວຽກງານຢູ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

About admins16