ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ຢູ່ເມືອງຄຳເກີດ

About admins14