ຮສສ ຝຶກອົບຮົມການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ປອດໄພ ແລະ ປ້ອງກັນໂຕເອງຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 – 17 ກັນຍາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກກະສິກຳ – ປ່າໄມ້ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ຈັດຊຸດອົບຮົມກ່ຽວກັບການກະກຽມລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານທີ່ປອດໄພ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນ. ວັນນີ ແກ້ວໄຊຍະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ແລະ ທ່ານ ຄໍາສະຫວາດ ອຸດທະຈັກ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ມີນັກສໍາມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມ 56 ທ່ານ ຍິງ 7 ທ່ານ.

 


ຊຸດອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ສຳມະນາກອນ ຈະໄດ້ເຊື່ອມຊືມບັນດາເນື້ອໃນເອກະສານທີ່ສຳຄັນ ຄື: ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ, ທາງເລືອກໃນການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ປອດໄພ, ຂະບວນການຈັດຫາງານ, ຕານ່າງການບໍລິການຈັດຫາງານ, ເງື່ອນໄຂການໄປເຮັດວຽກ, ໄລຍະເວລາຂອງການອານຸຍາດເຮັດວຽກ ຫຼື ການຈ້າງງານ, ການຈັດຫາງານພາຍໃນປະເທດ, ການປະຖົມນິເທດ ຫຼັງຈາກເດີນທາງຮອດປະເທດປາຍທາງ, ເງື່ອນໄຂຈາກໜ່ວຍງານກວດຄົນເຂົ້າອອກເມືອງ, ຄວາມເຂົ້າໃຈກຽວກັບວີຊ່າ, ການເດີນທາງຮອດທີ່ໝາຍວິທີການໃນການພັກອາໃສ, ໄລຍະຂອງການພັກອາໃສ, ການນໍາສະເໜີກຽວກັບວັດທະນະທໍາ, ການສື່ສານທາງຄໍາເວົ້າ ແລະ ອື່ນໆອີກ.

ພ້ອມນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການຄ້າມະນຸດໃນໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ, ສົນທິສັນຍາສາກົນ ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ຕົກເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຄ້າມະນຸດ, ເລ່ລ່ຽມຂອງການຄ້າມະນຸດ, ຜົນກະທົບຂອງການຄ້າມະນຸດ, ວິທີການດໍາເນີນຄະດີ ແລະ ການປ້ອງກັນຈາກການຄ້າມະນຸດ.

ຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພຶ່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ແກ່ອົງການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖີງວິທີການປ້ອງກັນໂຕເອງຈາກເຊຶ້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າເຖີງຕໍາແໜ່ງງານທີ່ວ່າງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດແບບຖືກກົດໝາຍຫຼາຍຂຶ້ນ.


ຕອນທ້າຍ ທ່ານ ຄໍາສະຫວາດ ອຸດທະຈັກ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ ໂດຍທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກຫຼາຍບັນຫາທີ່ສໍາຄັນ, ພ້ອມທັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ນັກຝຶກອົບຮົມ ຈົ່ງນໍາເອົາຄວາມຮູ້ ບົດຮຽນທີ່ທອດຖອນໄດ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.

About admins15 admins15