ຫຼາຍພາກສ່ວນ ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ຂະບວນແຫ່ໝາກເບັງໃຫຍ່ຖວາຍພະໃຫຍ່ມິ່ງເມືອງ

About admins16