ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2023 ແລະ ທິດທາງແຜນການ 2024

About admins16