ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ເມືອງວຽງທອງ

 

ເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງວຽງທອງ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ 

 

About admin11