ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ເມືອງປາກກະດິງ

 

ເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງປາກກະດິງ 4 ທ່ານ, ຍິງ 01 ທ່ານ

 

About admin11