ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ເມືອງທ່າພະບາດ

 

ເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງທ່າພະບາດ 3 ທ່ານ

 

About admin11