ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ II ເມືອງບໍລິຄັນ

 

ເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງບໍລິຄັນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 02 ທ່ານ

 

About admin11