ສສຊ ແລະ ສສຂ ລົງເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ ເມືອງປາກກະດິງ

ໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ 2021 ທ່ານ ນາງ ສີໄຄ ສີປະເສີດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11 ທັງເປັນຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບ້ານຫ້ວຍເພັດ ແລະ ບ້ານຊ່ອນພັນໄຊ ເມືອງປາກກະດິງ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນ ເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງຊຸດທີ I.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊຊຸດທີ I ເຊິ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສໍາເລັດ 5 ປີຜາ່ນມາ ນັບແຕ່ປີ 2016-2020 ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບກໍາມະທິການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສວ່ນທີ່ກຽ່ວຂອ້ງ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຂົ້າຮວ່ມການທາບທາມ, ປະກອບຄຳເຫັນເຂົ້າໃນການສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງຮາ່ງກົດໝາຍ ທີ່ຈະນຳເຂົ້າພິຈາລະນາຮັບຮອງໃນສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ 2 ຫາ ເທື່ອທີ 10 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ປະຕິບັດໄດ້ 80 ສະບັບ, ໃນນັ້ນສາ້ງໃໝ່ 34 ສະບັບ, ປັບປຸງ 46 ສະບັບ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ໃນການຕົກລົງບັນຫາສຳຄັນພື້ນຖານຂອງທ້ອງຖີ່ນ, ພົ້ນເດັ່ນກໍ່ແມ່ນການຮັບຮອງເອົາກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ອົງການໄອຍະການ ແລະ ສານປະຊາຊົນແຂວງ, ຮັບຮອງເອົາແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ, ພ້ອມນີ້ ກໍ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາການຍົກຍາ້ຍແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນແຕ່ລະໄລຍະ ຕາມການສະເໜີຂອງທາ່ນເຈົ້າແຂວງ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ.

ການລົງເຄື່ອນໃຫວຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ສະພາບລວມຂອງບ້ານຈາກນາຍບ້ານແຕ່ລະບ້ານ, ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຜູ້ແທນກໍ່ໄດ້ຮັບເອົາຄຳສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ອນຳໄປພິຈາລະນາກັບໝູ່ຄະນະ ແລະ ສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນເທີງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແກ້ໄຂຊ່ວຍປະຊາຊົນ. ຕາມແຜນການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມພົບປະພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ເມືອງປາກກະດິງຕື່ມອີກ 6 ບ້ານ.

About Bolikhamxay Journalist