ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂຢາເສບຕິດ ຂໍ້ຕົກລົງເຈົ້າແຂວງ ວ່າດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເລກທີ 661.ຂບຊ

ຂໍຕົກລົງເຈົ້າແຂວງວ່າດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເລກທີ 661.ຂບຊ

About admin11