ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

About admins16