ຝຶກອົບຮົມສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອັກຄີໄພ ຢູ່ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 1 ຈຳກັດ

About admins14