ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ໂປຣແກມຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສະມາຊິກພັກໃຫ້ຄະນະຈັດຕັ້ງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ປກຊ-ປກສ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ

About admins14