ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ລົງຢ້ຽມຢາມສູນປິ່ນປົວ, ຟື້ນຟູຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ ແລະ ຄ້າຍຄຸມຂັງໜອງດົງ

About admins14