ປະກາດແຕ່ງຕັ້ງຮອງປະທານສານປະຊາຊົນແຂວງ ແລະ ເລື່ອນຊັ້ນຜູ້ພິພາກສາຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

About admins16