ປກສ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນກອງປະຊຸມວຽກງານກວດກາທົ່ວແຂວງປະຈໍາປີ 2022

About admins14