ທ່ານຮອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ຢ້ຽມຢາມ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

About Bolikhamxay Journalist