ທາບທາມຮ່າງນິຕິກຳ ວ່າດ້ວຍກອງທືນພັດທະນາວຽກງານກິລາ-ກາຍະກຳ ຢູ່ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

About admins14