ຄຸນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​​ຜັກຂີ້​ເຫຼັກ

ຜັກຂີ້​ເຫຼັກ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານທີ່ເຮົາ​ນຳ​ມາ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ເປັນ​ອາ​ຫານ ເຊັ່ນ: ແກງຂີ້ເຫຼັກ ໃນ​ນັ້ນ ດອກຂີ້ເຫຼັກຊ່ອຍຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງເຊວມະເຮັງ, ສ່ວນແກ່ນຂີ້ເຫຼັກຍັງຊ່ອຍຮັກສາພະຍາດມະເຮັງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ມະເຮັງປອດ, ມະເຮັງກະເພາະອາຫານ ແລະ ມະເຮັງລຳໄສ້ ໄດ້ອີກດ້ວຍ.

About admin12