ການນຳແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ກັບ ພະແນກກະສິກຳປ່າໄມ້ແຂວງ ສ້າງກິດຈະກຳເຕະບານຮ່ວມກັນ

About admins14