ກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການສະຫຼຸບແຜນພັດທະນາເສດທະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ

About admins16