ກອງທືນ 1 ດວງໃຈ ບໍລິຄຳໄຊ ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ມອບເຄື່ອງນຸ່ງສະແດງສີລະປະໃຫ້ ສູນວັດທະນະທຳເດັກແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

About admins14