ກອງທືນໜື່ງດວງໃຈ ບໍລິຄຳໄຊຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ມອບຕັ່ງນັ່ງເຫຼັກໃຫ້ກັບໂຮງໝໍແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊລວມມູນຄ່າ 75 ລ້ານກີບ

About admins14