ກອງທຶນໜຶ່ດວງໃຈ ບໍລິຄຳໄຊ ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ມອບອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ໂຮງຮຽນອະນຸບານເອກະພາບ

About admins16