ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເລກທີ 0043/ກປ, ລົງວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 2020 ແລະ ແຈ້ງການພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ເລກທີ 684/ກປຂ.ບຊ, ລົງວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2020 ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຂະບວນການປູກໄມ້, ຈັດວາງສະແດງເບ້ຍໄມ້ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ ເນື່ອງໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2020 ໂດຍມີວິໃສທັດສ້າງແຂວງບໍລິຄຳໄຊໃຫ້ເປັນສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊຈຶ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ເລັ່ງໃສ່ການກະກຽມຄວາມພ້ອມ ໃນການຈັດງານວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ທີ່ໃກ້ຈະມາຮອດນີ້.

      ທ່ານ ຊາຍຄຳ ກຸນນາວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຜ່ານສື່ມວນຊົນຂອງແຂວງ ໃນວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2020 ວ່າ: ແຜນການປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າ ຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ປີ 2020 ທົ່ວແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ການເກັບແກ່ນຊະນິດພັນໄມ້ ອຸດສາຫະກຳ, ໄມ້ຢາງພາລາ ແລະ ໄມ້ປະດັບ ຈຳນວນ 5.902 ກິໂລ ຈຳນວນ 4.987.142 ເບ້ຍ, ທົ່ວແຂວງມີແຜນປູກຕົ້ນໄມ້ ໃນເນື້ອທີ່ 4.972 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງພາກລັດກະກຽມປູກຕົ້ນໄມ້ໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2020 ນີ້ ມີ 19 ເຮັກຕາ ຈຳນວນ 15.330 ເບ້ຍ ແຕ່ລະເມືອງຈະໄດ້ຈັດພິທີປູກ ເຊິ່ງຈະປູກຕາມແຄມທາງ, ຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເມືອງ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ໂດຍຈະເນັ້ນໃສ່ການປູກພັນໄມ້ດູ່, ໄມ້ຂະຍຸງ ແລະ ໄມ້ປະດັບຈຳນວນໜຶ່ງ, ພາກບໍລິສັດ ແມ່ນຈະປູກປະມານ 2.430 ຮຕ.

          ສຳລັບພິທີປູກໄມ້ຂອງແຂວງ ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2020 ຢູ່ບ້ານຫ້ວຍຫອຍ ເມືອງວຽງທອງ ( ບ້ານຈັດສັນຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 1 ) ໂດຍເປົ້າໝາຍແມ່ນປູກເພື່ອເພີ່ມພື້ນທີ່ສີຂຽວຂອງໝູ່ບ້ານ, ເປັນຊະນິດພັນໄມ້ປະດັບຄື: ຕົ້ນຄູນ, ຕົ້ນກາກະເລົາ, ຕົ້ນຝາງແດງ ແລະ ຕົ້ນໝາກໝໍ້ ເນື້ອທີ 3 ເຮັກຕາ ຈຳນວນ 3000 ເບ້ຍ.