ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ​ວັນ​ທີ 9 ມັງກອນ 2020 ​ຢູ່​ຫ້ອງ​ປະ​ຊຸມ​ພະ​ແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ​ບໍລິຄໍາໄຊ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາຊມົນຕີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ປະທານຄະນະກຳມະການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ ຖວທ, ມີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກກະຊວງ, ຄະນະພະແນກ ຖວທ ແຂວງ, ພະນັກງານລັດຖະກອນ,  ຖວທ 7 ຕົວເມືອງ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

    ຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເນື້ອໃນຂອງສົນທິສັນຍາຊີດໍ (CEDAW) ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຮັບຮອງເອົາໃນວັນທີ 18 ທັນວາ 1979 ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສປຊ ສະໄໝ 34/180, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 3 ກັນຍາ 1981, ປະຈຸບັນ ມີ 189 ປະເທດເປັນພາຄີ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໃນວັນທີ 14 ສິງຫາ 1981.

     ສົນທິສັນຍາຊີດໍ ແມ່ນສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດຂອງແມ່ຍິງ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໃນການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ທັງໃນພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ສ່ວນຕົວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ເຊິ່ງປະກອບມີ 30 ມາດຕາ ທີ່ກວມເອົາສິດທິພົນລະເມືອງ, ຖານະດ້ານກົດໝາຍ, ເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ຜົນກະທົບ ຂອງປັດໃຈດ້ານວັດທະນະທຳ ຕໍ່ກັບສາຍພົບພັນບົດບາດຍິງ - ຊາຍ, ພາຍຫຼັງການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ, ສົນທິສັນຍາຊີດໍ ກາຍເປັນນິຕິກຳທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ລັດພາຄີ ມີພັນທະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະມາດຕາຂອງສົນທິສັນຍາ ໂດຍປະຕິບັດຕາມ 3 ຫຼັກການ ຄື: ຄວາມສະເໝີພາບ, ບໍ່ຈຳແນກ ແລະ ພັນທະພາຄີ. ພ້ອມດຽວກັນ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຜົນການເຂົ້າຮ່ວມປ້ອງກັນບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ, ບົດປະກອບຄຳເຫັນມ້ວນທ້າຍຂອງຄະນະກຳມະການຊີດໍສາກົນ ຕໍ່ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ປະຈຳໄລຍະທີ 8 ແລະ 9 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຊີດໍ ແລະ ອື່ນໆ.

    ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີ ຄວາມເປັນມາຂອງວັນສາກົນເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໂດຍໄດ້ກຳນົດເອົາວັນທີ 25 ພະຈິກ ຂອງທຸກໆປີ, ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳພາຍໃນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ກົນໄກສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ - ຊາຍ.