ໃນວັນທີ່ 5 ພະຈິກ 2019 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງເມືອງບໍລິຄັນ ໄດ້ເປີດຝືກອົບຮົມກວດກາໜ່ວຍພັກ ປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ປະຈໍາປີ 2019 ຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ ບູນສອນ ຄູນໄຊລິດາ ວ່າການເລຂາພັກເມືອງເຈົົ້າເມືອງບໍລິຄັນ, ມີຄະນະປະຈໍາພັກເມືອງ, ກໍາມະການພັກເມືອງ, ເລຂາ, ຮອງເລຂາໜວ່ຍພັກ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກພັກຈາກຫ້ອງການຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ.

       ຄໍາສັ່ງຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກເລກທີ່ 01/ກມສພ,ລົງວັນທີ່ 3 ມັງກອນ 2018 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນສະບັບເລກທີ່ 056/ຄປພ, ຂບຊ, ລົງວັນທີ່ 29 ຕຸລາ 2019 ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຊູມປີຜ່ານມາເຫັນວ່າຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນຈໍານວນຫຼາຍແມ່ນມີຄວາມເປັນເຈົ້າການເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ,ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບເນື້ອໃນມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດໃວ້ໃນນີຕິກໍາຂອງສູນກາງ ແລະ ແຂວງ ແຕ່ຄຽງຄູກັນນັ້ນ ຍັງມີບາງຄະນະພັກ, ໜ່ວຍພັກ ບໍ່ທັນເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນຕົ້ນແມ່ນ, ບາດກ້າວ, ຂັ້ນຕອນ ວິທີການ ມາດຕະການແລະມີບາງດ້ານບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບເຮັດໃຫ້ການປະເມີນ ຕີລາຄາຄູນະພາບ,ແບ່ງປະເພດໜ່ວຍພັກ ສໍາມະຊີກພັກ ພົບຂໍ້ຫຍູ້ງຢາກຫຼາຍດ້ານໂດຍສະເພາະແມ່ນໜ່ວຍພັກບ້ານສະນັ້ນເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການກໍ່ສ້າງແລະກວດກາໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ, ໜັກແໜ້ນຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຈື່ງໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງເພີ່ມເຕີມທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການກວດກາໜ່ວຍພັກແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ມີຄວາມເໜາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານກວດກາໜ່ວຍພັກປອດໃສ ເຂັ້ມແຂງ ໜັກແໜ້ນທົ່ວເມືອງສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.