ເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ເລກທ 54/ສພຊ ລົງວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 23018 ແລະ ຄຳເນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສັງ ຄົມ ເລກທີ 2751/ຮສສ ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2015 ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ຕຸລາ 2019 ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ ໄດ້ນໍາເອົາເງິນຈຳນວນ 67.128.782 ກີບ ໄປມອບໃຫ້ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ບຸນມາ ມຸນພະຈັນ ອະດີດພະນັກງານບໍານານທີ່ເສຍຊິວິດໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2019 ຜ່ານມາ ແລະ ມອບເງີນຈໍານວນ 77.837.625 ກີບ ໃຫ້ຄອບຄົວ ທ່ານ ຄຸນອິນນະຈັກ ອາດີດພະນັກງານບຳນານ ທີ່ເສຍຊິວິດໃນວັນທີ 6 ຕຸລາ 2019 ຜ່ານມາ ເຊີ່ງໃຫ້ກຽດມອບເງີນຈຳນວນດັ່ງກ່າວຂອງທ່ານ ຄໍາມອນ ໄຊພົມມີ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ ຮອງເຈົ້າເມືອງ ໂດຍຊ້ອງໜ້າ ຫົວໜ້າຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານເປັນສັກຄີພະຍານ.