ເພຶ່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດຖະກອນ ກອງປະຊຸມສຳມະນາການວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ  ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ​ວັນ​ທີ 31 ຕຸລາ 2019 ​ຢູ່​ຫ້ອງ​ປະ​ຊຸມ​ພະ​ແນກ ຖວ​ທ​ ແຂວງ​ບໍລິຄຳໄຊ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ແພງ​ຈັນ ແພງ​ເມືອງ ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ແຜນ​ການ-ການ​ເງິນ ​ກະ​ຊວງ ຖວທ ແລະ ທ່ານ ສົນທອງ ວີບຸນກວ້າງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຖວທ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ມີພາກສ່ວນທີ່ກ້ຽວຂອງຈາກກະຊວງ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຂະແໜງການ, ກອງວິຊາການ ພາຍໃນພະແນກ  ແລະ  ຖວທ 7 ຕົວເມືອງເຂົ່າຮ່ວມ.

    ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີ ເອກະສານການວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານ ຖວທ ເຊິ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບນິຍາມ, ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ລະບົບການວາງແຜນ, ການວາງແຜນ, ການກຳນົດເວລາ ແລະ ຫົວຂໍ້ການວາງແຜນ ແລະ ວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ, ບາງເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນລັດສະບັບປັງປຸງ ທີ່ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງປະເພດການລົງທຶນ, ໂຄງການລົງທຶນປົກກະຕິ, ເງື່ອນໄຂພື້ນຖານໃນການພິຈາລະນາຮັບເອົາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ການປະເມີນ ແລະ ອົງການປະເມີນໂຄງການ ແລະ ອື່ນໆ ທັ້ງນີ້ກໍ່ເພຶ່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງ ກ່ຽວກັບບັນດາຫຼັກການ, ນິຍາມ ຂອງການສະເໜີໂຄງການການລົງທຶນຂອງລັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການກຳນົດເປົ້າໝາຍ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ອົງປະກອບໂຄງການ ເພຶ່ອໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ. ນອກຈາກນັ້ນ ໃນກອງປະຊຸມຍັງຈະໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີຫຼາຍເອກະສານທີ່ສຳຄັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການພົວພັນແບບໂລຈິກຂອງໂຄງການ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນລັດ ສຳລັບພາກ 67, ຕົວຢ່າງບົດສະເໜີໂຄງໃນການຮູບແບບຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆ. ຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 31 ຕຸລາ-1 ພະຈິກ ເປັນເວລາ 2 ວັນເຕັມຈຶ່ງສຳເລັດ.