ພິທີເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳກ່ຽວກັບການຜະລິດຕະພັນໄມ້ເພື່ອສົ່ງອອກ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 08 ຕຸລາ 2019 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນເພັງ ໄຊສົງຄາມ ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ມີບັນດາທ່ານຈາກກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການພະແນກ ອຄ ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

          ທ່ານ ກິນົນ ຂຸນວິເສດ ຫົວໜ້າພະແນກມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນກົມອຸດສາຫະກຳ-ຫັດຖະກຳ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາລາຍການຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພື່ອສົ່ງອອກ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 0939/ອຄ.ກອຫ, ລົງວັນທີ 01 ສິງຫາ 2019 ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບລາຍການຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພື່ອສົ່ງອອກ ສະບັບປັບປຸງ ສະບັບເລກທີ 1199/ກອຫ.ມຖ, ລົງວັນທີ 30 ສິງຫາ 2019 ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 3 ລາຍການ ຄື: ລາຍການຜະລິດພັນໄມ້ປູກ ເພື່ອສົ່ງອອກ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍໄມ້ວິກ, ໄມ້ກະຖິນນາລົງ, ໄມ້ກະຖິນເທພາ, ໄມ້ຢາງພາລາ, ໄມ້ສັກ ແລະ ໄມ້ເກດສະໜາ, ລາຍການຜະລິດຕະພັນໄມ້ທຳມະຊາດ ເພື່ອສົ່ງອອກ ມີຄື: ຜະລິດຕະພັນຂີ້ເລື່ອຍອັດແທ່ງ ແລະ ອັດເມັດ, ຜະລິດຕະພັນຖ່ານໄມ້, ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປັກເກ້ ແລະ ໄມ້ປູພື້ນສຳລັບພາຍໃນ, ຜະລິດຕະພັນໄມ້ອັດ, ຜະລິດຕະເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້, ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປະກອບໃນອາຄານ, ເຄື່ອງຫັດຖະກຳທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້, ເຄື່ອງເຟີນີເຈີທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້, ລາຍການຜະລິດຕະພັນ ຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງ ເພື່ອສົ່ງອອກ: ຜະລິດຕະພັນຫວາຍ ຕ້ອງເປັນຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບ ແລະ ນຳໃຊ້ໄດ້ເລີຍ ເຊັ່ນ: ໂຕະ, ຕັ່ງ, ຕູ້, ຕຽງ ແລະ ອື່ນໆ, ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປ່ອງ ເຊັ່ນ: ຜ່າເປັນດິ້ວ, ເປັນປ່ຽງ, ເຫຼົາເປັນຮູບຊົງກົມ, ອັດເສື່ອມຕໍ່ປະສານຝຸ່ນເຈ້ຍ ແລະ ອື່ນໆ, ໄມ້ຈ້າ ແມ່ນນອນໃນຕະກຸນໄມ້ປ່ອງ ແຕ່ມີຂະໜາດລຳຕົ້ນນ້ອຍ ແລະ ມີຂະໜາດເສັ້ນຜ່າໃຈກາງນ້ອຍກ່ວາ ຫຼື ເທົ່າກັບ 4 ຊມ ລົງມາ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງອອກໃນທຸກຮູບແບບ ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ ຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງ ຕ້ອງມີແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງວັດຖຸດິບຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.