ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົນ ກຸ່ມຕັດຜົມຊາຍ ເທດສະບານເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຈຳນວນ 9 ຊ່າງ ຈາກ 8 ຮ້ານ ໄດ້ຈັດກິນຈະກຳຕັດຜົມຟຣີຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 2 ຕຸລາ 2019 ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກຫ້ວຍຄູນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໂດຍການນຳໜ້າພາທາງຂອງທ່ານ ສາຍສະໝອນ ເກດມາລາ ( ຫລື ຕະ ).

    ການລົງສ້າງກິດຈະກຳຕັດຜົມຟຣີ ໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ ເຊີ່ງໄລຍະຜ່ານມາ ກຸ່ມຕັດຜົມຊາຍນີ້ ກໍໄດ້ສ້າງກິດຈະກຳຕັດຜົມເພື່ອການກູສົນມາຕະຫລອດ ເຊັ່ນ: ງານຕັດຜົມເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອພີ່ນ້ອງຊາວໄຕ້ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ. ກິດຈະກຳຕັດຜົມຟຣີຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍໃສ່ນ້ອງໆນັກຮຽນ - ນັກສຶກສາ ທີ່ຮຽນຢູ່ວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ໂຮງຮຽນສາມັນທີ່ຢູ່ໄກ້ຄຽງ ເຊີ່ງຜ່ານການເຮັດຕົວຈິງ ເຫັນວ່າ ມີນ້ອງໆນັກຮຽນ - ນັກສຶກສາເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການ 302 ຄົນ.

      ທ່ານ ສາຍສະໝອນ  ຍັງກ່າວອີກວ່າ ກຸ່ມຕັດຜົມຊາຍ ຍັງຈະໄດ້ເດີນໜ້າສ້າງກິດຈະກຳໄປເລື້ອຍໆ ເພື່ອເປັນອີກແຮງ ໃນການຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ.