ໃນວັນທີ່ 1ຕຸລາ 2019 ຜ່ານມາຢູ່ທີ່ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເມືອງວຽງທອງ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ມີພິທີເປີດການຮຽນ-ການສອນລະບົບບຳລຸງທົ່ວໄປ ແລະ ຝືກອົບຮົມວິຊາຊີບ  ຂະແໜງຕັດຫຍິບ ຊຸດທີ VI ຂຶ້ນ ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານອາຈານ ລີເບຼຍໄຊ ຄະນະຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ມີຜູ້ອຳນວຍການສຸນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ແຂກຖືກເຊີນ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຝຶກອົບຮົມເຂົ້າຮ່ວມ.

ພິທີ ທ່ານ ອາຈານ ສີສົມພອນ ແກ້ວວົງວິຈິດ ຜູ້ອໍານວຍການສຸນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນໄດ້ຂື້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບໃນການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສຸນໃນສົກປີ 2018-2019 ຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 1 ປີ ໃນຕໍ່ໜ້າ. ພາຍໃນສູນມີຄູອາຈານສອນບໍາລຸງທົ່ວໄປລວມທັງໝົດ 11 ສະຫາຍ, ຍິງ 4 ສະຫາຍ, ມີຄູຝຶກຕັດຫຍິບ 4 ສະຫາຍ, ຍິງ 4 ສະຫາຍ, ຄູຝຶກເຄື່ອງຜູ້ຍິງ 2 ສະຫາຍ, ຄູຝຶກເຄື່ອງຜູ້ຊາຍ 2 ສະຫາຍ, ມີ 4 ຈຸງານ ເຊີ່ງໄລຍະຜ່ານມາສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນແຕ່ລະດ້ານໄດ້ມີຜົນສຳເລັດເປັນຕົ້ນແມ່ນຈຸງານລົບລ້າງ-ບຳລຸງຍົກລະດັບຊັ້ນ ມໍ ຕົ້ນ ໃຫ້ປະຊາຊົນໃນໄລຍະຜ່ານມາສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປະຕິບັດຕາມແຜນຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງເປັນຜູ້ກຳນົດ ແລະ ວຽກງານບຳລຸງຍົກລະດັບມັດທະຍົມຕົ້ນ ແລະ ມໍ  ປາຍບຳລຸງທົ່ວໄປ ໄດ້ມີການຈັດການຮຽນການສອນ ໃນ 2 ຊັ້ນຮຽນຄື: ຊັ້ນ ມ 4 ແລະ ຊັ້ນ ມ 7 ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 43 ນ້ອງ ຍີງ 5 ນ້ອງ, ຈຸງານວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ ໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ເປີດຮັບສອນນັກຮຽນຕົວຈິງໃນຂະແໜງຕັດຫຍິບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ໂດຍໄດ້ຈັດການຮຽນ-ການສອນເປັນ 2 ແບບ ຄື: ແບບເຄື່ອງນຸ່ງເພດຍິງ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງເພດຊາຍໄດ້ທັງໝົດ 2 ຊຸດ ຄື: ຊຸດ ທີ IV ແລະ ຊຸດທີ V  ມີນັກຮຽນໄດ້ຈົບຫຼັກສຸດທັງໝົດ 18 ນ້ອງ ພ້ອມທັງເປີດການຮຽນ-ການສອນລະບົບບໍາລຸງທົ່ວໄປປະຈຳສົກປີ 2019-2020 ແລະ ຊຸດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊິບຂະແໜງຕັດຫຍິບຊຸດທີ VI.