ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫຼັກສູດອາຊີວະສຶກສາ ສອດຄ່ອງຕາມແຜນພັດທະນາໃນໄລຍະໃໝ່ ກອງປະຊຸມປັບປຸງຫຼັກສູດ ໃນສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2019 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ ສົມລິດ ວິຣິວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງ ສສກ, ມີຜູ້ອຳນວຍການ, ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ຈາກສະຖານອາຊີວະສຶກສາໃນທົ່ວປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມ.

    ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ສສກ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫຼັກສູດອາຊີວະສຶກສາແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 7247/ສສກ.ອສ, ລົງວັນທີ 30 ພະຈິກ 2015 ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດລະບຽບການ, ຫຼັກການ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອເປັນຂອບເຂດໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫຼັກສູດລະດັບຕ່າງໆ ຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຂະບວນການ ແລະ ເອກະສານ ການສ້າງຫຼັກສູດ, ມາດຕະຖານຜູ້ສອນ ແລະ ຜູ້ຮຽນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການປະເມີນຫຼັກສູດ ແລະ ອື່ນໆ.

       ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 5 ວັນເຕັມ ຈຶ່ງຈະສຳເລັດ ເຊິ່ງຈະໄດ້ມີການແບ່ງກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງ ແລະ ນຳສະເໜີໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ ອາຊີວະສຶກສາຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ ພ້ອມດຽວກັນ ຍັງຈະໄດ້ມີການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັນ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງຫຼັກສູດຄົບຖ້ວນສົມບຸນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ ເພື່ອນຳສະເໜີຂໍອະນຸມັດຮັບຮອງນຳໃຊ້ ໃນຕໍ່ໜ້າ.